info-kolokwium_wyniki-zaliczenie

2016-06-15 10:48:59 | dr Adam Dąbrowski

Informuję, że:

1. Wyniki kolokwium zostały umiesczone w USOS. Wszystkie POZYTYWNE oceny zostały podwyższone o pół oceny w stosunku do faktycznie uzyskanych tzn. 3 = 3+,  3+ = 4 itd. Oceny...


czytaj dalej

Godziny pracy Sekretariatu Katedry Polityki Ekonomicznej w czasie letniej sesji egzaminacyjnej

2016-06-09 10:51:42 |

W dniach 9-30 czerwca 2016 r. Sekretariat Katedry Polityki Ekonomicznej będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-13.30

Terminy konsultacji dr Mariusza Nyka w czasie letniej sesji egzaminacyjnej

2016-06-07 10:54:00 |

Konsultacje dr Mariusza Nyka w czasie letniej sesji egzaminacyjnej odbywać się będą w poniedziałki w godz. 11:30-13:00, pok. B 303

Dalsze informacje

[dr Adam Dąbrowski] info-kolokwium_wyniki-zaliczenie
[] Godziny pracy Sekretariatu Katedry Polityki Ekonomicznej w czasie letniej sesji egzaminacyjnej
[] Terminy konsultacji dr Mariusza Nyka w czasie letniej sesji egzaminacyjnej
[] Terminy konsultacji mgr Katarzyny Himstedt w czasie letniej sesji egzaminacyjnej
[dr Adam Dąbrowski] kier.:-I i N_Irok>info_war_zal
[dr Adam Dąbrowski] GP-I rok_zal_info